LIP Logopedisten in Purmerend bestaat uit logopedisten van 4 zelfstandig gevestigde praktijken in Purmerend met als werkgebied Waterland. Door een goede onderlinge samenwerking en het brede vlak van specialisaties kunnen wij alle vragen op het gebied van logopedie deskundig behandelen.

Alle logopedisten van LIP behandelen spraak- en taalproblematiek, afwijkende mondgewoonten en auditieve stoornissen. Bij elke linkknop naar één van de praktijken zijn de specialisaties per praktijk vermeld.

LIP Logopedisten in Purmerend

Logopediepraktijk Purmerend

Stemproblemen – Lees- en spellingsproblemen – Adem – Hyperventilatie – COPD – Gehoortraining bij cochleair implantaat – Dyslexiebehandeling  – Matrixcoaching

LIP Logopedisten in Purmerend

Logopediepraktijk Wherestate

Lees en schrijfproblemen – Afasie – Adem en stem:  zowel op het gebied van de spreekstem als de zangstem

http://www.logopedie-en-stem.nl/

Praktijk voor Logopedie en Stem

Adem – Ontspanning – Taalstoornissen bij leer- en gedragsproblemen – Stem – Zang – Presentatie 

http://www.kinderpraktijksamsam.nl/logopedie/

Logopediepraktijk SAM SAM

Eet- en drinkproblematiek bij kinderen tot 2 jaar – Pre verbale logopedie – Eet- en drinkproblematiek op latere leeftijd – Ondersteunde communicatie – Behandeling van kinderen met zintuigelijke prikkelverwerkingsstoornissen – Ouderbegeleiding Hanen en More than Words

Logopediepraktijk Purmerend

Logopediepraktijk SAM SAM

Logopediepraktijk Wherestate

Praktijk voor Logopedie en Stem

Praktijkhouders van LIP, Logopedisten Purmerend